Головна > Продукти> Підтримка облікових систем> Управління виробничим підприємством

Управління виробничим підприємством

production

Управління виробничим підприємством

Рішення “Управління виробничим підприємством” було створене на основі ERP стратегії і передбачало ведення єдиної інформаційної бази, яка використовується різними підрозділами підприємства. Проєкт впровадження цієї програми досить довгий і непростий шлях. А в процесі діяльності зазвичай такі системи обшиваються індивідуальними модулями з вирішення тих чи інших задач. Ми продовжуємо допомагати компаніям, що раніше впровадили це програмне забезпечення, обслуговуючи та доопрацьовуючи наявний функціонал виключно для українських бізнесів, які сплачують податки в Україні. Програмою, яка має найбільшу функціональну схожість з “Управління виробничим підприємством” в лінійці BAS є продукт “BAS ERP”.

Чим замінити програму “Управління виробничим підприємством”

software
files

За своєю функціональною навантаженістю Управління виробничим підприємством - система, що дозволяє отримати повний контроль за всіма процесами виробництва. Для керівників відділу розвитку - можливості планування, аналізу, управління відповідними ресурсами. Для операційного відділу, що займається безпосередньо виробництвом, збутом, постачанням сировини - необхідні інструменти для підвищення ефективності щоденної діяльності, кожному у своїх напрямках. Для служб аудиту і обліку на виробництві - засоби для автоматизації ведення фінансово-господарської діяльності, відповідно до чинного законодавства.  

Якщо говорити про заміну та перехід, відповідно до функціональних модулів та логіки роботи, ми рекомендуємо у якості альтернативи Управління виробничим підприємством розглядати рішення  “BAS ERP”.

Ключовими перевагами, які мають обидва програмних продукти є: 

Програмне рішення “BAS ERP” створена для українського бізнесу, відповідно до законодавства України.

Функціональні можливості

Functions

Бухгалтерський облік

Підсистема бухгалтерського обліку забезпечує високу ступінь автоматизації формування бухгалтерської звітності відповідно до законодавства України.

Податковий облік

В конфігурації реалізовано автоматичний облік основних податків (Податок на прибуток, ПДВ, Єдиний податок та ін.). Формується податкова декларація з податку на прибуток.

Планування та прогнозування

Узгоджена робота різних служб компанії для побудови і виконання взаємопов'язаних планів продажів, виробництва і закупівель.

Управління продажами

Включені засоби планування і контролю продажів, інструменти роботи з замовленнями покупців.

Розрахунки з контрагентами

Фіксація виникнення заборгованості контрагента перед компанією і компанії перед контрагентом; підтримка різних методик обліку заборгованості; робота з комісіонерами і комітентами; розрахунки в будь-яких валютах; контроль дебіторської заборгованості; фактична заборгованість.

Управління фінансами

Бюджет руху грошових коштів, бюджет доходів і витрат, прогнозний баланс, оборотні бюджети для окремих підрозділів і для окремих видів діяльності підприємства. Вбудовані аналітичні функції дозволяють отримувати необхідну інформацію в масштабах всієї компанії.

Управління грошовими коштами

Оперативне планування надходжень і витрат грошових коштів; облік фактичного руху грошових коштів на розрахункових рахунках і в касах. Сукупність планованих грошових надходжень і заявок на витрачання формує оперативний фінансовий план - платіжний календар.

Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства

Оперативна оцінка ключових показників діяльності, своєчасне виявлення відхилень від плану, розшифрування показників з деталізацією до окремих господарських операцій.

Облік за міжнародними стандартами

Механізми обліку за міжнародними стандартами містять в собі окремий План рахунків, доступний для налаштування користувачем.

Управління даними про вироби

Організація єдиної бази нормативно-довідкової інформації для планування виробництва та обліку випуску виробленої продукції.

Позмінне планування виробництва

Попередній календарний план будується на підставі планів продажів і виробництва, замовлень покупців. За даними календарного плану формується позмінний план виробництва.

Виробництво і випуск продукції

Відображення технологічних параметрів виробництва, кількість витрачених матеріалів за зміну, або за конкретний виріб; розподіл прямих витрат - у вартісному вираженні.

Облік витрат і розрахунок собівартості

Врахування фактичних виробничих і невиробничих витрат підприємства в необхідних розрізах у вартісному та натуральному вимірі.

Розрахунок заробітної плати

Реалізовано основні форми оплати праці, підтримується перерахування зарплати на карткові рахунки працівників.

Управління відносинами з клієнтами (CRM)

Відстеження роботи з клієнтами, їх думка і реакція на пропозиції, контроль стану угод, рівень доходу, який приносить кожен клієнт.

Управління персоналом (HRM)

Планування потреби в персоналі, кадровий облік, зберігання даних про співробітників, планування зайнятості співробітників.

Управління запасами і складами

Реалізується управління рухом матеріальних потоків, контроль над матеріальними активами підприємства, управління складськими запасами.

Формування узагальненого плану виробництва

Будується на основі плану продажів і/або уточнених планів виробництва, і визначає обсяг виробництва в розрізі номенклатурних груп.

Скорочення додаткових витрат при закупівлях

Організація стабільного постачання виробництва матеріалами і виконання замовлень покупців у заплановані терміни без перевищення планової собівартості.

Управління обслуговуванням і ремонтом устаткування

Підтримується управління діяльністю по технічному обслуговуванню і ремонтам обладнання: огляди, профілактичне обслуговування, профілактичні ремонти.

Апгрейд з Управління виробничим підприємством на BAS ERP

Стандартні умови переходу передбачають апгрейд з програми “Управління виробничим підприємством” на “BAS ERP”. Скористатись ним можуть будь-які зареєстровані користувачі рішення УВП, звернувшись до наших спеціалістів. 

За стандартними правилами, власник програмного продукту може обміняти ліцензію основної поставки “Управління виробничого підприємства” на “BAS ERP”, сплативши різницю вартості цих продуктів і плюс 27 грн. Також апгрейду підлягають додатково придбані ліцензії. 

Супровід та підтримка “BAS ERP” здійснюється за умовами договору ІТС.

Clients

Наші клієнти

«Hewlett-Packard» - одна з найбільших американських компаній у сфері інформаційних технологій

«Sony» - займається імпортом і реалізацією побутової електроніки та продукції із сфери інформації та телекомунікації

Компанія «Beeline» – оператор стільникового зв'язку і комунікаційних послуг

«Mareven Food» - один із найбільших виробників продуктів швидкого приготування в Європі

«ICK group» - виготовлення і впровадження обладнання та запасних частин для виробництва гранульованих продуктів

«Card Systems» спеціалізується на розробці систем контролю доступу і постачання устаткування технічних засобів безпеки

ВСІ КЛІєНТИ

Часті запитання

FAQ

Вибір системи автоматизації залежить від процесів, які необхідно автоматизувати, а також складності вироблених товарів. Тобто, якщо підприємству потрібна глибока деталізація процесів виробництва, якісний розрахунок собівартості, контроль процесів виробництва на всіх стадіях - то УПП - один з рекомендованих продуктів. Але, варто пам'ятати, що складні продукти вимагають відповідних людських ресурсів для ведення обліку. Таким чином підприємству треба знайти баланс - з одного боку вирішити бізнес-завдання, з іншого боку не перестаратися з рівнем деталізації в обліку, якщо це не дає переваг бізнесу, але при цьому і не забути про заділ для зростання. Ми допомагаємо нашим клієнтам підібрати продукт.

Так. "Управління виробничим підприємством" - це комплексна конфігурація для автоматизації підприємства, з можливістю вести кілька юридичних організацій або філій в одному інформаційному полі. Вони можуть працювати як в одній базі даних, так і в різних, використовуючи ліцензію для філії.

Конфігурація "Управління Виробничим Підприємством", як і інші програми, інтегрована з сервісом "Fredo Звіт", що дає можливість користувачеві (бухгалтеру) вивантажувати регламентовані дані безпосередньо з програми, без вивантаження звітів в проміжні файли.

Ймовірно, маються на увазі продукти "Управління виробничим підприємством" і BAS ERP. Перша добре зарекомендували себе, однак ніщо не стоїть на місці, програми також розвиваються. BAS ERP - інноваційний продукт, який володіє більш сучасними підходами в автоматизації обліку, враховує як світові практики обліку так і українську специфіку. Алгоритми обліку у програм дещо різні, тому треба орієнтуватися в першу чергу на завдання і специфіку підприємства. Ми допомагаємо нашим клієнтам підібрати продукт.

Так. Така можливість є, на сьогоднішній день УПП поставляється в електронному вигляді. Крім цього, ліцензії УПП можна взяти в оренду.

Так. "Управління виробничим підприємством" - це комплексна конфігурація для автоматизації підприємства, з можливістю вести кілька юридичних організацій в одному інформаційному полі, при цьому регламентований облік можна вести окремо для кожної фірми.

Якщо ви раніше не автоматизували свій бізнес, почати рекомендуємо з простіших рішень, таких як УНФ. Якщо є необхідність в автоматизації складних процесів з деталізацією виробництва, якщо поточна програма не може покрити потреби вашої компанії в автоматизації, потрібно розглядати в якості управлінської програми "Управління Виробничим Підприємством".

Конфігурація "Управління Виробничим Підприємством" інтегрована з сервісом "Fredo Звіт", що дає можливість користувачеві (бухгалтеру) вивантажувати регламентовані дані безпосередньо з програми, без вивантаження звітів в проміжні файли.

Оновлення поточних релізів відбувається в основному через зміни в законодавстві України, а також при доукомплектації функціоналу типового рішення. Якщо ви використовуєте ліцензійну версію програми УПП, оновлювати поточну версію можна безкоштовно.

Вам потрібна
консультація?

Ми раді бачити у себе тих, хто розвиває бізнес, підвищує його ефективність і якість своєї роботи. Ставши клієнтом компанії одного разу, Ви отримуєте надійного партнера по автоматизації, здатного цінувати Ваш час і гроші.

Що ви хотіли б обговорити?

Відправлено