Головна > Продукти> 1С:Підприємство> Управління виробничим підприємством

Управління виробничим підприємством

production

Управління виробничим підприємством

“Управління виробничим підприємством” для України - це програмний продукт, розроблений на основі ERP стратегії, що передбачає ведення єдиної інформаційної бази, яка використовується різними підрозділами підприємства. Така конфігурація є ідеальною з точки зору обліку та управління виробництвом, оскільки при наявній єдиній інформаційній базі, виключає моменти неточності при передачі даних між підрозділами (наприклад, між складськими та виробничими, між відділом продажів та проектним), мінімізує ризики впливу людського фактору, таким чином підвищує ефективність виробничого відділу чи організації в цілому. Програма “Управління виробничим підприємством” на платформі 1С:Підприємство має широкий функціонал, і це дає змогу налаштувати систему управління під індивідуальні задачі окремого виробництва задля досягнення поставлених цілей. Сучасним аналогом рішення “Управління виробничим підприємством” лінійки 1С:Підприємство є продукт “BAS ERP”

Програмне забезпечення

software
files

Купити 1С:Підприємство “Управління виробничим підприємством” - означає отримати повний контроль за всіма процесами виробництва. Для керівників відділу розвитку - можливості планування, аналізу, управління відповідними ресурсами. Для операційного відділу, що займається безпосередньо виробництвом, збутом, постачанням сировини - необхідні інструменти для підвищення ефективності щоденної діяльності, кожному у своїх напрямках. Для служб аудиту і обліку на виробництві - засоби для автоматизації ведення фінансово-господарської діяльності, відповідно до чинного законодавства.  

Програмне забезпечення “Управління виробничим підприємством” надає можливість оперувати ключовими бізнес-процесами на виробництві, за допомогою інструментів:

Програмне рішення “Управління виробничим підприємством” 1С:Підприємство для виробничих підприємств Києва чи будь-якого іншого населеного пункту, де існує форма організації, ціллю якої є виробництво товару і його збут, є необхідною умовою і незамінною системою оптимізації і автоматизації бізнесу. Як результат - економія часу, доведення до автоматизму виробничої діяльності  і отримання надприбутку. 

Функціональні можливості

Functions

Бухгалтерський облік

Підсистема бухгалтерського обліку забезпечує високу ступінь автоматизації формування бухгалтерської звітності відповідно до законодавства України.

Податковий облік

В конфігурації реалізовано автоматичний облік основних податків (Податок на прибуток, ПДВ, Єдиний податок та ін.). Формується податкова декларація з податку на прибуток.

Планування та прогнозування

Узгоджена робота різних служб компанії для побудови і виконання взаємопов'язаних планів продажів, виробництва і закупівель.

Управління продажами

Включені засоби планування і контролю продажів, інструменти роботи з замовленнями покупців.

Розрахунки з контрагентами

Фіксація виникнення заборгованості контрагента перед компанією і компанії перед контрагентом; підтримка різних методик обліку заборгованості; робота з комісіонерами і комітентами; розрахунки в будь-яких валютах; контроль дебіторської заборгованості; фактична заборгованість.

Управління фінансами

Бюджет руху грошових коштів, бюджет доходів і витрат, прогнозний баланс, оборотні бюджети для окремих підрозділів і для окремих видів діяльності підприємства. Вбудовані аналітичні функції дозволяють отримувати необхідну інформацію в масштабах всієї компанії.

Управління грошовими коштами

Оперативне планування надходжень і витрат грошових коштів; облік фактичного руху грошових коштів на розрахункових рахунках і в касах. Сукупність планованих грошових надходжень і заявок на витрачання формує оперативний фінансовий план - платіжний календар.

Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства

Оперативна оцінка ключових показників діяльності, своєчасне виявлення відхилень від плану, розшифрування показників з деталізацією до окремих господарських операцій.

Облік за міжнародними стандартами

Механізми обліку за міжнародними стандартами містять в собі окремий План рахунків, доступний для налаштування користувачем.

Управління даними про вироби

Організація єдиної бази нормативно-довідкової інформації для планування виробництва та обліку випуску виробленої продукції.

Позмінне планування виробництва

Попередній календарний план будується на підставі планів продажів і виробництва, замовлень покупців. За даними календарного плану формується позмінний план виробництва.

Виробництво і випуск продукції

Відображення технологічних параметрів виробництва, кількість витрачених матеріалів за зміну, або за конкретний виріб; розподіл прямих витрат - у вартісному вираженні.

Облік витрат і розрахунок собівартості

Врахування фактичних виробничих і невиробничих витрат підприємства в необхідних розрізах у вартісному та натуральному вимірі.

Розрахунок заробітної плати

Реалізовано основні форми оплати праці, підтримується перерахування зарплати на карткові рахунки працівників.

Управління відносинами з клієнтами (CRM)

Відстеження роботи з клієнтами, їх думка і реакція на пропозиції, контроль стану угод, рівень доходу, який приносить кожен клієнт.

Управління персоналом (HRM)

Планування потреби в персоналі, кадровий облік, зберігання даних про співробітників, планування зайнятості співробітників.

Управління запасами і складами

Реалізується управління рухом матеріальних потоків, контроль над матеріальними активами підприємства, управління складськими запасами.

Формування узагальненого плану виробництва

Будується на основі плану продажів і/або уточнених планів виробництва, і визначає обсяг виробництва в розрізі номенклатурних груп.

Скорочення додаткових витрат при закупівлях

Організація стабільного постачання виробництва матеріалами і виконання замовлень покупців у заплановані терміни без перевищення планової собівартості.

Управління обслуговуванням і ремонтом устаткування

Підтримується управління діяльністю по технічному обслуговуванню і ремонтам обладнання: огляди, профілактичне обслуговування, профілактичні ремонти.

Price

Ціна “Управління виробничим підприємством для України”

Безкоштовний супровід ІТС протягом 3 місяців після покупки програмного рішення.

140 000 грн
"1С:Підприємство" у хмарі

Умови придбання

Версія ПРОФ програмного рішення, що передбачає автоматизацію ведення і контролю виробничої діяльності, входить до складу наступних продуктів:

Ціна програми для управління виробництвом 1С:Підприємство “Управління виробничим підприємством” залежить від обраного варіанту поставки. В стандартну поставку програмного рішення входить робота одного користувача. 

Для продукту “Управління виробничим підприємством” розробники пропонують додаткові варіанти поставки програмного забезпечення: 

За необхідності можна придбати клієнтські ліцензії, відповідно до кількості користувачів, а також ліцензії на сервер. 

Ліцензії

Licenses

1С:Підприємство 8. Управління виробничим підприємством для України. Ліцензія для віддаленого офісу

  • Ліцензія для віддаленого офісу на одне робоче місце
  • Безкоштовний супровід ІТС протягом 3 місяців після покупки програмного рішення.
25 500 грн

1С:Підприємство 8. Управління виробничим підприємством для України. Ліцензія для ноутбука

  • Ліцензія для ноутбука на одне робоче місце
  • Безкоштовний супровід ІТС протягом 3 місяців після покупки програмного рішення.
3 400 грн

Ліцензії

Licenses

Клієнтські Ліцензії - це додаткове програмне забезпечення, яке необхідно для ліцензованого розширення кількості користувачів вашої програми. Всі програмні продукти розраховані на 1 робоче місце, тобто в програмі може працювати тільки 1 користувач. Якщо Вам потрібно збільшити кількість користувачів, що працюють в програмі, для цього необхідно скористатися додатковими клієнтськими ліцензіями. Ліцензії можуть бути як для нових користувачів, так і для сервера.

1

Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце

Ціна 3 300 грн
5

Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць

Ціна 11 610 грн
10

Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць

Ціна 22 290 грн
20

Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць

Ціна 42 360 грн
50

Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць

Ціна 100 500 грн
100

Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць

Ціна 183 600 грн
300

Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць

Ціна 546 000 грн
500

Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць

Ціна 906 000 грн
Ліцензії на сервер
x86

Ліцензія на сервер

Ціна 24 600 грн
X64

Ліцензія на сервер

Ціна 42 600 грн
Clients

Наші клієнти

«Hewlett-Packard» - одна з найбільших американських компаній у сфері інформаційних технологій

«Sony» - займається імпортом і реалізацією побутової електроніки та продукції із сфери інформації та телекомунікації

Компанія «Beeline» – оператор стільникового зв'язку і комунікаційних послуг

«Mareven Food» - один із найбільших виробників продуктів швидкого приготування в Європі

«ICK group» - виготовлення і впровадження обладнання та запасних частин для виробництва гранульованих продуктів

«Card Systems» спеціалізується на розробці систем контролю доступу і постачання устаткування технічних засобів безпеки

ВСІ КЛІєНТИ

Часті запитання

Часті запитання

Вибір системи автоматизації залежить від процесів, які необхідно автоматизувати, а також складності вироблених товарів. Тобто, якщо підприємству потрібна глибока деталізація процесів виробництва, якісний розрахунок собівартості, контроль процесів виробництва на всіх стадіях - то УПП - один з рекомендованих продуктів. Але, варто пам'ятати, що складні продукти вимагають відповідних людських ресурсів для ведення обліку. Таким чином підприємству треба знайти баланс - з одного боку вирішити бізнес-завдання, з іншого боку не перестаратися з рівнем деталізації в обліку, якщо це не дає переваг бізнесу, але при цьому і не забути про заділ для зростання. Ми допомагаємо нашим клієнтам підібрати продукт.

Так. "Управління виробничим підприємством" - це комплексна конфігурація для автоматизації підприємства, з можливістю вести кілька юридичних організацій або філій в одному інформаційному полі. Вони можуть працювати як в одній базі даних, так і в різних, використовуючи ліцензію для філії.

Конфігурація "Управління Виробничим Підприємством", як і інші програми на платформі 1С: Підприємство, інтегрована з сервісом "Fredo Звіт", що дає можливість користувачеві (бухгалтеру) вивантажувати регламентовані дані безпосередньо з програми, без вивантаження звітів в проміжні файли.

Ймовірно, маються на увазі продукти "Управління виробничим підприємством" на платформі 1С: Підприємство і BAS ERP. Продукти 1С: Підприємство, в тому числі "Управління виробничим підприємством" добре зарекомендували себе, однак ніщо не стоїть на місці, програми також розвиваються. BAS ERP - інноваційний продукт, який володіє більш сучасними підходами в автоматизації обліку, враховує як світові практики обліку так і українську специфіку. Алгоритми обліку у програм дещо різні, тому треба орієнтуватися в першу чергу на завдання і специфіку підприємства. Ми допомагаємо нашим клієнтам підібрати продукт.

Так. Така можливість є, на сьогоднішній день УПП поставляється в електронному вигляді. Крім цього, ліцензії УПП можна взяти в оренду.

Так. "Управління виробничим підприємством" - це комплексна конфігурація для автоматизації підприємства, з можливістю вести кілька юридичних організацій в одному інформаційному полі, при цьому регламентований облік можна вести окремо для кожної фірми.

Якщо ви раніше не автоматизували свій бізнес, почати рекомендуємо з простіших рішень, таких як УНФ. Якщо є необхідність в автоматизації складних процесів з деталізацією виробництва, якщо поточна програма не може покрити потреби вашої компанії в автоматизації, потрібно розглядати в якості управлінської програми "Управління Виробничим Підприємством".

Конфігурація "Управління Виробничим Підприємством" інтегрована з сервісом "Fredo Звіт", що дає можливість користувачеві (бухгалтеру) вивантажувати регламентовані дані безпосередньо з програми, без вивантаження звітів в проміжні файли.

Оновлення поточних релізів відбувається в основному через зміни в законодавстві України, а також при доукомплектації функціоналу типового рішення. Якщо ви використовуєте ліцензійну версію програми УПП, оновлювати поточну версію можна безкоштовно.

Спробуйте demo версію Управління виробничим підприємством

Заповніть для отримання demo:

Відправлено

Вам потрібна
консультація?

Ми раді бачити у себе тих, хто розвиває бізнес, підвищує його ефективність і якість своєї роботи. Ставши клієнтом компанії одного разу, Ви отримуєте надійного партнера по автоматизації, здатного цінувати Ваш час і гроші.

Що ви хотіли б обговорити?

Відправлено